- poradnictwo zawodowe (w tym m.in.: redagowanie dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza posiadanego potencjału i możliwości jego wykorzystania na rynku pracy, badanie predyspozycji zawodowych, pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez dostarczanie najnowszych informacji o zawodach i rynku pracy)

- poradnictwo zawodowe dla młodzieży (pomoc w odkrywaniu predyspozycji zawodowych, wyborze zawodu i kierunku dalszej edukacji, informacje o szkołach i zawodach) 

- coaching

- warsztaty z kompetencji miękkich (przykładowa tematyka)

 • skuteczna komunikacja
 • autoprezentacja
 • profesjonalna obsługa klienta
 • trening kreatywności
 • trening asertywności
 • wyznaczanie celów i automotywacja
 • zarządzanie czasem

- warsztaty komputerowe

 • podstawy obsługi komputera w systemie Windows
 • podstawy korzystania z Internetu i poczty elektronicznej
 • obsługa programów pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
 • obsługa portali społecznościowych (Facebook)