Szkolenia i warsztaty biznesowe

Przykładowa tematyka

 • sprzedaż oraz budowanie relacji biznesowych
 • marketing w małej firmie
 • budowanie marki osobistej i wizerunku firmy w social mediach
 • Biznes Model Canvas i analiza SWOT

Warsztaty z kompetencji miękkich

Przykładowa tematyka:

 • skuteczna komunikacja
 • autoprezentacja
 • profesjonalna obsługa klienta
 • trening kreatywności
 • trening asertywności
 • wyznaczanie celów i automotywacja
 • zarządzanie czasem

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (7, 8 klasa) i ponadpodstawowych

 • samopoznanie i określenie własnego potencjału
 • plany zawodowe i edukacyjne
 • rynek pracy – aktualna sytuacja, trendy i prognozy na przyszłość

Warsztaty komputerowe

 • podstawy obsługi komputera w systemie Microsoft Windows
 • podstawy korzystania z internetu i poczty elektronicznej
 • obsługa programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • obsługa portali społecznościowych (Facebook)