Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych

Redagowanie dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza posiadanego potencjału i możliwości jego wykorzystania na rynku pracy.

 

Poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej

Pomoc w odkrywaniu predyspozycji zawodowych, wyborze zawodu i kierunku dalszej edukacji, informacje o szkołach i zawodach.

 

Doradztwo biznesowe

Analiza biznesplanu, przygotowanie się do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Coaching

Coaching to proces - zwykle cykl spotkań, podczas których klient identyfikuje własne cele i planuje ich realizację, maksymalizuje swój osobisty i zawodowy potencjał. Doświadczanie procesu coachingowego inspiruje do myślenia i kreatywności, wzmacnia poczucie wpływu i pewność siebie, pozwala skuteczniej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, sprawniej organizować działanie, wzmocnić zrozumienie swoich potrzeb.